Forum Mobilności Współdzielonej

Już niebawem...

Forum Mobilności Współdzielonej

Już niebawem...

Geneza

Sharing economy, czyli ekonomia współdzielenia stała się w ostatnim czasie jednym z interesujących zjawisk, które skłaniają do refleksji i redefinicji niektórych ukształtowanych mechanizmów, jakie funkcjonują we współczesnej gospodarce. Ten rodzaj ekonomii tworzy obiecujące perspektywy rozwoju w oparciu o nowe technologie i rozwiązania biznesowe. Szczególnie istotne stają się zmiany modeli biznesowych w poszczególnych gałęziach gospodarki.

Jednym z przykładów jest shared mobility, czyli idea mobilności współdzielonej, która stała się trendem rozpoczynającym wpływać na zachowania i nawyki społeczne. O słuszności takiego stwierdzenia świadczyć mogą również statystyki. W 2017 roku wartość globalnego rynku shared mobility wynosiła 1,3 mld euro. Do 2024 roku ta liczba ma wzrosnąć do 9,2 mld euro. Na wzrost wartości trendu przyczynia się carsharing, ridesharing czy urządzenia transportu osobistego (skutery, hulajnogi).

Cel

Głównym celem I edycji Forum Mobilności Współdzielonej jest skoncentrowanie w jednym miejscu przedstawicieli grup, które decydują o kierunkach rozwoju poszczególnych branż shared mobility, do których zaliczymy: administrację centralną oraz samorządową, środowisko naukowe, oraz przedstawicieli firm świadczących usługi w obszarze mobilności współdzielonej. 


Agenda

Prelegenci

Lista prelegentów jest na bieżąco aktualizowana

dr Alicja Pawłowska

Ekspert w Ministerstwie Klimatu

ekspert w Ministerstwie Klimatu gdzie zajmuje się wspieraniem rozwoju elektromobilności – zarówno na poziomie krajowym (m.in. Global e-Mobility Forum) i międzynarodowym (współpraca z instytucjami finansowymi).
Do czerwca 2019 r. Kierownik Programu E-car w Ministerstwie Energii, odpowiedzialna za kwestie finansowania (Fundusz Niskoemisyjnego Transportu) oraz stworzenie rozwiązań legislacyjnych wspierających rozwój ekosystemu elektromobilności, w tym m.in. regulacje prawne z obszaru stref czystego transportu.

Aleksander Czapczyk

Dyrektor Działu Sprzedaży w GreenWay Polska

Odpowiada za strategię sprzedaży Grupy GreenWay, podmiotu zrzeszającego spółki operujące na poszczególnych rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, oraz zarzadzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi kanałami sprzedaży.
Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w sprzedaży B2B, a od ponad 10 lat zarządza dużymi strukturami sprzedażowymi. Doświadczenie zdobywał między innymi w PZU, UPC, ENIRO, PAYBACK, Benefit Systems. Realizował również projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania strategii sprzedaży.

Prof. Alojzy Z. Nowak

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie), a także studia w  Stanach Zjednoczonych w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign. Jest też absolwentem bankowości, finansów i rynków kapitałowych  na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. Wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii (m.in University of Cambridge), USA, Rosji, Chinach i w Korei.

Andrzej Popławski

Head of Electric Mobility, Innogy Polska SA

Z wykształcenia analityk i marketer, z zawodu project i business owner, prywatnie pasjonat nowych technologii i samochodów. Pracując dla Play, kierował zespołami, które zwiększyły liczbę klientów z 1 do 13 mln,  doprowadzając tym samym do awansu firmy z pozycji czwartego operatora sieci komórkowych w Polsce do pozycji lidera. Obecnie odpowiada za rozwój elektrycznej mobilności w innogy Polska, w tym za jeden z największych w pełni elektrycznych carsharingów na świecie – innogy go!

Artur Szymczyk

Wiceprezydent Lublina

Absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, a także studiów podyplomowych w zakresie: Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu, Prawa Podatkowego, Audytu Energetycznego. Do stycznia 2013 roku pracował w Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.  Odbył szereg szkoleń i kursów z zakresu prawa energetycznego, podatkowego, bilansowego, prawa zamówień publicznych.

Cezary Dudek

Communications Manager CityBee Polska

Ostatnie kilka lat pracował w startupach związanych z szeroko pojętą ekonomią współdzielenia. Posiada niezbędną wiedzę, którą obecnie wykorzystuje w CityBee Polska. Jako Communications Manager od 2018 roku odpowiada za budowanie wizerunku i strategii CityBee, działania marketingowe i pozyskiwanie nowych partnerów strategicznych, a także za pełne prowadzenie social mediów marki, która przez pierwszy rok pobytu na rynku Polskim zyskała już 100 tys. użytkowników i jest obecna w 10 największych miastach Polski posiadając w swojej flocie 175 aut dostawczych oraz 29 busów 9-osobowych.

dr Grzegorz Tchorek

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawskiego

Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej Gazownictwa. Inicjator powołania na WZ UW Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością  i Zmianami Klimatu.
W pracy naukowej zainteresowania badawcze w temacie konkurencyjności przedsiębiorstw, łańcuchów wartości, źródeł innowacyjności, mobilności współdzielonej, zastosowań wodoru i energetyki. Udział i kierowanie projektami badawczymi NCN, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i elektromobilności, gazomobilności oraz mobilności współdzielonej. 

dr inż. Ireneusz Hetmańczyk

Adiunkt Katedry Pojazdów Politechniki Opolskiej

Kierownik i uczestnik kilku programów badawczych związanych z testami drogowymi pojazdów, z badaniem oporów ruchu, energochłonnością ruchu, sprawnością napędu oraz zużyciem paliwa.  Jest autorem kilkudziesięciu prac o tej tematyce. Interesuje się analizą zachowań kierowców oraz wpływem motoryzacji na środowisko, a także napędami hybrydowymi i elektrycznymi. Prowadzi szkolenia z ekojazdy.

Jakub Giza

Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Rowerowych Nextbike Polska S.A.

W Nextbike Polska odpowiedzialny za tworzenie i rozwój systemów rowerów publicznych. Zwolennik zrównoważonego transportu. „Warto czasem zostawić samochód w garażu. Wdrażając systemy rowerów publicznych dostarczamy, utrzymujemy i rozwijamy alternatywną, nowoczesną, przyjazną środowisku formę poruszania się w przestrzeni miejskiej. Wspieramy aktywność mieszkańców i zdrowy styl życia. Wykorzystując mniej, dajemy więcej”.

Jakub Michałowski

Policy Manager BIRD w Polsce i regionie CEE

Odpowiedzialny m.in. za współpracę z administracją publiczną. Od zawsze działał na styku trzech sektorów: administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych. Jego zaangażowanie zawodowe na przestrzeni lat bardzo często obejmowało obszary zrównoważonego rozwoju, energetyki i środowiska, transportu oraz wyzwań klimatycznych.

Jakub Olek

Dyrektor ds. relacji publicznych w Lime

Jako dyrektor ds. relacji publicznych Lime w regionie Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki koordynuje wejście firmy na nowe rynki oraz odpowiada za relacje rządowe na szczeblu centralnym i lokalnym w krajach Europy Wschodniej i w Rosji. Z sukcesem wprowadził usług Lime w siedmiu nowych miastach, utrwalając w ten sposób pozycję firmy jako globalnego lidera w sektorze mikromobilności.
Międzynarodowe doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu zdobył, pracując w Kantonie w Chinach i Bangalore w Indiach.

Prof. SGH Jana Pieriegud

Kierowniczka Katedry, SGH

Inżynier, doktor habilitowanym nauk ekonomicznych. Kieruje Katedrą Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół technologicznych i ekonomicznych aspektów rozwoju systemów transportowych i logistycznych, a także cyfrowej transformacji, inteligentnych miast i nowych koncepcji mobilności.

Konrad Panek

Sales Manager PANEK S.A.

Zaangażowany w działalność wypożyczalni i carsharingu Panek od jej początku. Wcześniej jako menadżer projektu zarządzał carsharingiem i go rozwijał, dziś zajmuje się sprzedażą B2B jak i B2C. Prowadzi także w firmie Panek działalność badawczo-rozwojową mającą na celu popularyzację usług współdzielonej mobilności na polskim rynku.

Krzysztof Kurek

Inżynier Energetyki PG.

Z branżą rent a car związany od 2016r. W MiiMove carsharing pracuje jako Project Development Manager. 

Leszek Leśniak

Dyrektor ds. Rozwoju PANEK S.A

W branży współdzielonej mobilności od 15 lat. Zaangażowany w carsharing w Polsce od 2016 roku kiedy to stworzył pierwszy ekspercki portal o carsharingu i współdzieleniu środków transportu – autonaminuty.org. W efekcie zaangażowania w rozwój branży i dzięki zdobytej wiedzy od 2017 zarządza rozwojem największej w Europie usługi hybrydowych „aut na minuty” – Panek CarSharing. 

Łukasz Banach

Co-founder Hop.City

Product Lead / Head of R&D z ponad 10-letnim doświadczeniem w budowaniu strategii i rozwoju produktów IT w firmach technologicznych. Pracował m.in. dla Wirtualnej Polski, Grupy o2, Agory S.A, Goldenline i Codility. Posiada bardzo duże doświadczenie w negocjowaniu, zawieraniu partnerstw biznesowych i wprowadzaniu nowych produktów i usług na rynek (polski i międzynarodowy).

Maciej Mazur

Dyrektor Zarządzający PSPA, Wiceprezydent AVER

Od 2012 roku związany z branżą paliw alternatywnych, w szczególności z sektorem energii elektrycznej (elektromobilność). Pracował m.in. przy realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w Polsce oraz doradzał firmom z branży paliwowej, motoryzacyjnej, finansowej i FMCG. Posiada również dyplom MBA. Autor licznych publikacji z zakresu energetyki oraz komunikacji społecznej.

Maciej Panek

Prezes Zarządu i właściciel PANEK S.A.

Inicjator UAB PANEK na Litwie i PANEK Mobility S.R.O w Czechach. Ukończył inwestycje kapitałowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz marketing i zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej. Czynnie zajmuje się fotografią, komponuje muzykę filmową, uprawia bieganie.
Pasjonuje się coachingiem i rozwojem osobistym

Marcin Domański

Kierownik projektów mobilnościowych

Zajmuje się m.in. pracami nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej oraz moderuje Radę ds. Nowoczesnej Mobilności.
Praktyk mobilności, wielbiciel multimodalności i współdzielenia. Lubi traktować miasto jako rzekę i analizować szczegółowo wszelkie przeszkody transportowe na drodze z wielkich blokowisk do miejsc pracy

Michał Leman

Dyrektor zarządzający FlixBusa

Odpowiedzialny za wprowadzenie i rozwój usługi w Polsce w 2017 i na Ukrainie w 2019, w tym m.in. stworzenie siatki łączącej ponad 250 miast w Polsce i Europie. Wcześniej związany m.in. z PLL LOT. Ekspert w dziedzinie transportu i technologii, aktywnie promuje międzymiastowy transport publiczny oraz wspiera tworzenie rozwiązań mających niwelować wykluczenie transportowe, m.in. w aspektach multimodalności transportu oraz tworzenia platform mobilności.

Marcin Maliszewski

CEO & co-founder Blinkee.city

Od 2009 roku zajmował się m.in. wdrożeniami systemów SAP oraz optymalizacją procesów biznesowych. Z sukcesami wdrażał projekty w Polsce i za granicą dla firm takich jak: BP, Loreal, Huawei, IBM, Cyfrowy Polsat, Polkomtel, PSE. Od 2016 roku zarządza projektem współdzielenia skuterów elektrycznych blinkee.city, który jest pionierem i liderem w dostarczaniu systemów miejskiego skutera elektrycznego.

Michał Pawelec

Country Manager Poland, BlaBlaCar

Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, a potem pracował w branży telekomunikacyjnej i internetowej. Od 7 lat razem z polskim zespołem BlaBlaCar pracuje nad rozwojem carpoolingu w Polsce. Podczas Forum zaprezentuje wpływ współdzielonego transportu drogowego na zmniejszenie emisji spalin oraz na walkę z tzw. wykluczeniem transportowym.

Miłosz Franaszek

Szef projektu Vozilla

Od ponad dwudziestu lat związany z branżą nowych technologii i IT. Szef projektu Vozilla - Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych we Wrocławiu. Prezes i założyciel firmy TechGarden, dostarczającej rozwiązania i usługi dla flot pojazdów oraz elektromobilności.

Paulina Ackermann

Dyrektor Lime w Polsce, Czechach i na Węgrzech

Doświadczony menedżer z blisko 10-letnim doświadczeniem
przede wszystkim w obszarze nowych technologii oraz innowacyjnej gospodarki.
Odpowiedzialna za działania operacyjne i komunikacyjne operatora elektrycznych hulajnóg na lokalnych rynkach.
W ciągu ostatnich miesięcy nadzorowała szybki rozwój Lime i umacnianie się firmy jako lidera w obszarze mikromobilności w regionie.

Dr inż. Stefan S. Wójtowicz

Wydział Zarządzania UW

Autor i współautor ponad 200 publikacji w tym książek, monografii, artykułów i referatów naukowych i publicystycznych. Brał udział i kierował licznymi projektami badawczymi i wdrożeniowymi w dziedzinie elektrotechniki, automatyki i metrologii. Pełnił funkcje kierownicze i związane z zarządzaniem zespołami badawczymi. Obecne zainteresowania naukowe obejmują inteligentne sterowanie w systemach pomiarowych i diagnostycznych pojazdów elektrycznych, infrastruktury komunikacyjnej i ładowania.

Rodzaj uczestnictwa:

UCZESTNIK

 

Chcesz wziąć udział w Forum Mobilności Współdzielonej?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Dotyczy wszystkich prezentacji, dostępu do stoisk i zniżek u wystawców (nie dotyczy "Okrągłego Stołu" oraz Koktajlu)

Liczba miejsc ograniczona

CENA: 149 zł

SPONSOR

 

Chcesz zostać sponsorem naszego Forum?

Skontaktuj się z nami!

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 515 337 810

Liczba miejsc ograniczona

WYSTAWCA

Chcesz zostać wystawcą na naszym Forum?

Skontaktuj się z nami!

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 515 337 810

Liczba miejsc ograniczona

Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się na Forum

Podaj poprawne dane
Podaj poprawne dane
Podaj poprawne dane
Podaj poprawne dane
Podaj poprawne dane
Wybierz pozycje
Invalid Input
Podaj poprawne dane
Pole jest wymagane
Pole jest wymagane